OLE audity

OLE audity

Klinické audity v radiodiagnostice

V případě zájmu o naše služby vyplňte nezávazně formulář, na základě kterého Vás budeme kontaktovat.

Provedení externího klinického auditu

(tučně zvýrazněné položky jsou povinné)

Název organizace:
IČO:
Pracoviště / oddělení:
Kontaktní osoba:
Funkce:
Telefonní číslo:
E-mail:
Skladba RTG přístrojů na Vašem pracovišti
Skiagrafické stacionární zařízení (ks):
Skiagrafické mobilní zařízení (ks):
Skiaskopické stacionární zařízení (ks):
Skiaskopické mobilní zařízení (C-ramena) (ks):
Skiagraficko-skiaskopické stacionární zařízení (ks):
Angiografické zařízení (ks):
CT zařízení (ks):
Mamografické zařízení (ks):
Poznámka:
© OLE audity s.r.o.